maranathakerk-denhaag-buurtkerk

Elke zondag kerkdienst, 10.30 uur

Kerkdienst op zondag 8 augustus. Voorganger: ds. IJjo Akkerman. Voor een korte bio: zie de Agenda. Organist: Bert van Stam. Bezoekers zijn welkom. Er is volop plaats! Aanmelden is niet nodig.

De Maranathakerk volgt de actuele coronarichtlijnen: vraag naar gezondheid, presentielijst van aanwezigen, zitplaatsen op 1,5 meter, goede ventilatie, ingetogen samenzang. Na afloop koffie in de gemeentezaal.

De dienst is ook te volgen via internet, direct en achteraf. Er is een geluidsverbinding (Kerkomroep).
Meeluisteren: klik hier.
Orde van Dienst: (volgt).

Voor alle kerkdiensten in heel Den Haag in juli en augustus: klik hier.

Maranathakerk en Bergkerk zelfstandig verder

‘De kerkenraad van Den Haag-West in vergadering bijeen op 7 juni 2021 heeft zich voorgenomen te besluiten om de samenwerking tussen de vierplekken (Bergkerk en Maranathakerk) een andere invulling te geven dan die tot stand gekomen is bij de oprichting van Wijkgemeente Den Haag-West in 2012, waarbij de wijkgemeente zich zal opsplitsen in twee wijkgemeenten met ieder een eigen kerkenraad, ieder een eigen predikant, en een eigen beleidsmatige en financiële verantwoordelijkheid.’

Om het volledige voorgenomen besluit te lezen: klik hier.

Hetty Huveneers speelde – voor het laatst

Violiste Hetty Huveneers speelde zondag 11 juli voor de laatste maal, want ze heeft besloten een punt achter haar publieke optredens te zetten. Vele jaren heeft ze medewerking aan de kerkdiensten verleend. In haar werkzame leven speelde ze viool in het Residentie Orkest, en daarvoor in het Brabants Orkest.

Zondag speelde Hetty Huveneers, begeleid door organist Bert van Stam, twee van haar favoriete werken. Het zijn Air uit Suite no. 3 in D van Johann Sebastiaan Bach en het Allegro, deel 3 uit Vioolconcert Op. 3 no. 12 in E gr. van Antonio Vivaldi.

Na afloop was er gelegenheid, onder het genot van koffie met een traktatie, Hetty te bedanken voor haar jarenlange muzikale inzet ten behoeve van de Maranathakerk.

Foto: Margot C. Berends

Bazaar in drieën

De bazaar van de Maranathakerk wordt gesplitst in drieën.
1. Op zaterdag 9 oktober is er een kledingbeurs (kleding en schoenen), waarbij de bar open is met hapjes en drankjes, allerlei lekkers en etenswaren om in uw lunch te voorzien. Ook te koop: schilderijen.

2. Op vrijdag 26 november 15-20 uur en zaterdag 27 november 11-16 uur is er Boek & Bar: een boekenbeurs in adventstijd, waarbij ook een kerststand. Aan de bar is er op vrijdag ook winterkost verkrijgbaar als avondmaaltijd.

3. Vroege voorjaar 2022: koopjesmarkt met onder andere curiosa, brocante, huishoudelijke artikelen. Datum volgt.

Foto: Boek & Bar in 2019.

Cantates en concerten hervat

In verband met de coronapandemie konden de afgelopen maanden geen cantatediensten en concerten worden georganiseerd. Komend najaar worden ze hervat.
Het eerste concert is op zondagmiddag 15 augustus, 17-18 uur. Uitvoerenden zijn Wendela van Swol, fluit, en Bert van Stam, orgel.
De eerste cantatedienst is op zondagochtend 26 september, 10.30-11.45 uur. Uitvoerenden zijn musici van het Haags barokorkest Musica Poëtica onder leiding van Jörn Boysen. Voorganger: ds. Martine Nijveld.

Koffieochtenden hervat

* De koffieochtenden op woensdag van 10 tot 12 uur zijn hervat met ingang van woensdag 14 juli. Toegang vrij.
* Wanneer de maandelijkse gemeentemaaltijden worden hervat, is nog niet bekend.

Klimaatwakers bij het Catshuis

Leden van de Maranathakerk, Cécile de Munnik (l) en Elise Dijkhuizen, hebben meegedaan aan de landelijke actie ‘De Klimaatwakers’. Ze hebben gewaakt bij de ingang van het Catshuis. Ook andere gemeenteleden doen mee. Jan Kouwenberg bijvoorbeeld brengt en haalt dagelijks alle benodigde attributen.

De actie vraagt aandacht voor nieuw overheidsbeleid op het gebied van klimaat en milieu, zolang de kabinetsformatie duurt.

De initiatiefnemers spreken van een ‘klimaat- en ecologische crisis’, die snel en doeltreffend optreden nodig maakt. Ze wijzen erop dat de rechter in de befaamde Urgenda-zaak de regering heeft opgedragen snel voor minder CO2-uitstoot te zorgen. Het voorlopige doel is echter niet gehaald. Volgens hen moet Nederland in 2025 helemaal klimaatneutraal zijn.

Informatie over ‘De Klimaatwakers’: klik hier. Verscheidene organisaties uit alle delen van de samenleving steunen de actie.Vanuit christelijke hoek wordt ‘De Klimaatwakers’ onder andere gesteund door Micha Nederland, De Groene Kerk en de Vegan Church.

Kunstkaarten: Nieuwe stadsgezichten

Zoekt u een aardig presentje? Veertien professionele kunstenaars hebben in een wijde kring rond de Maranathakerk ‘nieuwe Haagse stadsgezichten’ geschilderd. Aanleiding was het zeventigjarig bestaan van de kerk. Een selectie van de schilderijen heeft haar weg gevonden in mapjes met vijftien fraaie kunstkaarten. Een origineel cadeau! De mapjes zijn weer te koop: bij bakkerij Hessing in de Reinkenstraat 50 en bij Kunstzaal van Heijningen aan het Noordeinde 150A. Prijs € 9,50. Of stuur een mail aan publiciteit@maranathakerkdenhaag.nl .Voor een overzichtsartikel over het unieke kunstproject: klik hier. Op de foto: Hans Versfeld, Internationale zone (olieverf op doek).

Meditatie: met rust het weekeinde in

Een nieuwe activiteit van de Maranathakerk: een uur meditatie op vrijdagavond.
Meditatie brengt rust in jezelf, het geeft niet alleen het lichaam maar ook het hoofd rust. In een reeks workshops gaan we verschillende meditatievormen verkennen waarbij aandacht wordt besteed aan het losmaken van het lichaam, het lichaamsgevoel en aan ontspanningstechnieken.
Tip: Trek loszittende kleding aan. We beginnen om 19.45 uur.
Opgeven: bij Cécile de Munnik, (070) 360 14 67 (na 19.00 uur). Of mail: maranathameditatie@gmail.com.
Toegang: per keer € 2 , m.u.v. in de weken van advent en de veertigdagentijd.
Deze avonden zijn bestemd voor een breed publiek. Doe mee!
In de vakantietijd zijn er geen bijeenkomsten. Ze worden begin september hervat.

Cultureel programma najaar 2021

Het culturele en levensbeschouwelijke programma van de Maranathakerk (lezingen, concerten op zondagmiddag) is als gevolg van de coronapandemie stilgevallen. Het voornemen is de activiteiten in het najaar te hervatten.
Tip: De Maranathakerk heeft een Nieuwsbrief per e-mail. Wilt u periodiek op de hoogte gebracht worden van onze activiteiten? Stuur een mail naar Nieuwsbrief@maranathakerkdenhaag.nl

Nieuw in Den Haag en zoek je een kerk?

Nieuw in Den Haag en op zoek naar een inspirerende kerk waar u gemakkelijk anderen kunt ontmoeten? Dan is de Maranathakerk wellicht de plek die u zoekt. Een protestantse kerk die stevig geworteld is in de christelijke spiritualiteit en die van daar uit moderne levensvragen met open blik tegemoet treedt. Laat u verrassen en ontdek ook de sfeer van het charmante, unieke gebouw. Advies: kom eens langs op zondagochtend of bezoek een van de vele activiteiten.

Alle activiteiten Maranathakerk, Bergkerk, Bethel

Hier kunt u gemakkelijk het volledige programma voor de Maranathakerk, Bergkerk en Buurt-en-kerkhuis Bethel (Den Haag-West) raadplegen. Er zijn het hele jaar door gespreksgroepen, koffieochtenden, bijeenkomsten over specifieke onderwerpen, concerten, maaltijden, lezingen, excursies, activiteiten voor de jeugd enzovoorts. – IN VERBAND MET DE CORONAPANDEMIE ZIJN ALLE ACTIVITEITEN VOORLOPIG AFGELAST
Voor het voorjaarsprogramma 2021: klik hier.
Tip: ga eens naar het Taizé-avondgebed in Bethel. Elke maandag om 19.30 uur. Informatie: klik hier. – VOORLOPIG AFGELAST
Tip 2: Activiteiten van het jeugdwerk: klik hier.

Kerkdiensten zijn weer toegankelijk voor bezoekers.
Er zijn geluidsopnamen via Kerkomroep: klik hier. De diensten worden ook uitgezonden via het YouTubekanaal Maranathakerk Den Haag: klik hier.

Voor de Wijkkrant van juli-augustus: klik hier.

De kerk in tijden van corona

De kerkenraad heeft weer een brief geschreven (juni 2021). Daarin staat actuele corona-informatie over de gang van zaken in de kerkdiensten voor de komende weken. Om de brief te lezen: klik hier.
In navolging van de overheidsrichtlijnen en richtlijnen van de PKN geldt voor de duur van de coronapandemie voor de Maranathakerk een gebruiksplan. Om te lezen: klik hier.