maranathakerk-denhaag-buurtkerk

Elke zondag kerkdienst, 10.30 uur

Kerkdienst, zondag 17 oktober. Voorganger: ds. Rob van Essen. Voor korte bio: zie Agenda. Organist: Bert van Stam.
Bezoekers zijn welkom. Aanmelden is niet nodig. Er is volop plaats! Na afloop koffie in de gemeentezaal.

De Maranathakerk volgt de actuele coronarichtlijnen: vrije toegang, zitplaatsen op 1,5 meter, goede ventilatie.

De dienst is ook te volgen via internet, direct en achteraf. Er is een geluidsverbinding (Kerkomroep) en een beeldvebinding (YouTube).
Meeluisteren: klik hier.
Meekijken: klik hier.
Orde van Dienst: klik hier.

Voor alle kerkdiensten in heel Den Haag in oktober: klik hier.

Maranathakerk weer zelfstandig,
Den Haag-West is opgeheven

Op 13 september j.l. heeft de kerkenraad van de Protestantse Wijkgemeente Den Haag-West besloten deze wijkgemeente op te heffen en twee nieuwe zelfstandige wijkgemeenten te vormen. Dit zijn de protestantse wijkgemeente Maranathakerk en de protestantse wijkgemeente Bergkerk.
Over het voorgenomen besluit zijn de gemeenteleden van beide kerken geïnformeerd en gehoord. De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te ’s-Gravenhage heeft op 20 september j.l. met dit besluit ingestemd. Hiermee werden de nieuwe wijkgemeenten direct een feit.
De predikant van de Bergkerk is ds. Martine Nijveld. De interim-predikant van de Maranathakerk was tot 1 oktober ds. IJjo Akkerman en is tot 31 januari 2022 ds. Folly Hemrica.
Voor het volledige besluit: klik hier.

Maranathakerk in woord, muziek en beeld

1. Een nieuw begin in Den Haag, historie en architectuur, door Jan Goossensen. Prijs € 18,95.
2. Sprezzatura, cd met organist Bert van Stam. Prijs € 18.
3. Een lust voor het oog, door Botine Koopmans en Dick Valentijn (Monumentenzorg), over de mooiste Haagse kerken. Prijs € 39,95.
Deze publicaties zijn te bestellen via: publiciteit@maranathakerkdenhaag.nl

Boek & Bar eind november

De bazaar van de Maranathakerk wordt gesplitst in drieën.
* De kledingbeurs is onlangs geweest (9 oktober).
* Op vrijdag 26 november 15-20 uur en zaterdag 27 november 11-16 uur is er Boek & Bar: een boekenbeurs in adventstijd, waarbij ook een kerststand. Aan de bar is er op vrijdag ook winterkost verkrijgbaar als avondmaaltijd.
* Vroege voorjaar 2022: koopjesmarkt met onder andere curiosa, brocante, huishoudelijke artikelen. Datum volgt.

Foto: Boek & Bar in 2019.

Cantates en concerten hervat

In verband met de coronapandemie konden de afgelopen maanden geen cantatediensten en concerten worden georganiseerd. Ze zijn inmiddels hervat.
Zondag 24 oktober is er van 17-18 uur een concert van het Chavanonkoor onder leiding van Peter van der Leeuw. Het programma bestaat uit koorwerken uit verschillende stijlperioden. Voor details: zie de Agenda.

Koffieochtenden hervat

* De koffieochtenden op woensdag van 10 tot 12 uur zijn hervat met ingang van woensdag 14 juli. Toegang vrij.
* Wanneer de maandelijkse gemeentemaaltijden worden hervat, is nog niet bekend.

Klimaatwakers bij het Catshuis

Leden van de Maranathakerk, Cécile de Munnik (l) en Elise Dijkhuizen, hebben meegedaan aan de landelijke actie ‘De Klimaatwakers’. Ze hebben gewaakt bij de ingang van het Catshuis. Ook andere gemeenteleden doen mee. Jan Kouwenberg bijvoorbeeld brengt en haalt dagelijks alle benodigde attributen.

De actie vraagt aandacht voor nieuw overheidsbeleid op het gebied van klimaat en milieu, zolang de kabinetsformatie duurt.

De initiatiefnemers spreken van een ‘klimaat- en ecologische crisis’, die snel en doeltreffend optreden nodig maakt. Ze wijzen erop dat de rechter in de befaamde Urgenda-zaak de regering heeft opgedragen snel voor minder CO2-uitstoot te zorgen. Het voorlopige doel is echter niet gehaald. Volgens hen moet Nederland in 2025 helemaal klimaatneutraal zijn.

Informatie over ‘De Klimaatwakers’: klik hier. Verscheidene organisaties uit alle delen van de samenleving steunen de actie.Vanuit christelijke hoek wordt ‘De Klimaatwakers’ onder andere gesteund door Micha Nederland, De Groene Kerk en de Vegan Church.

Kunstkaarten: Nieuwe stadsgezichten

Zoekt u een aardig presentje? Veertien professionele kunstenaars hebben in een wijde kring rond de Maranathakerk ‘nieuwe Haagse stadsgezichten’ geschilderd. Aanleiding was het zeventigjarig bestaan van de kerk. Een selectie van de schilderijen heeft haar weg gevonden in mapjes met vijftien fraaie kunstkaarten. Een origineel cadeau!
De mapjes zijn te koop: in de kerk en bij Kunstzaal van Heijningen aan het Noordeinde 150A. Prijs € 9,50. Of stuur een mail aan publiciteit@maranathakerkdenhaag.nl.
Voor een overzichtsartikel over het unieke kunstproject: klik hier.
Op de foto: Hans Versfeld, Internationale zone (olieverf op doek).

Meditatie: met rust het weekeinde in

Hervat: een uur meditatie op vrijdagavond.
Meditatie brengt rust in jezelf, het geeft niet alleen het lichaam maar ook het hoofd rust. In een reeks workshops gaan we verschillende meditatievormen verkennen waarbij aandacht wordt besteed aan het losmaken van het lichaam, het lichaamsgevoel en aan ontspanningstechnieken.
Tip: Trek loszittende kleding aan. We beginnen om 19.45 uur.
Opgeven: bij Cécile de Munnik, (070) 360 14 67 (na 19.00 uur). Of mail: maranathameditatie@gmail.com.
Toegang: per keer € 2 , m.u.v. in de weken van advent en de veertigdagentijd.
Deze avonden zijn bestemd voor een breed publiek. Doe mee!

Cultureel programma najaar 2021

Het culturele en levensbeschouwelijke programma van de Maranathakerk (themabijeenkomsten, lezingen, concerten op zondagmiddag) is hervat. Voor details: zie de Agenda.
Op het programma staan:
* zondag 24 oktober, 17-18 uur: concert door het Chavanon-koor. Muzikaal ‘menu’ van klassieke koorwerken. Toegang vrij, collecte bij de uitgang.
* woensdag 27 oktober, 20-22 uur: voordracht met beelden over plaatsen in Den Haag die herinneren aan het koloniale verleden van Nederland. Inleider: Robert van Venetië, stadsgids in Den Haag. Toegang € 5.
* woensdag 3 november, 14.30-16.30 uur: Folly Hemrica, beeldend kunstenaar en ex-‘bajesdominee’ in de Scheveningse gevangenis, vertelt over haar werk aan de ‘rafelrand’ van de samenleving. Toegang vrij.
*woensdag 17 november, 20-22 uur: #MeToo en de Oudheid. Lezing door dr. Pieter van den Broek over seksualiteit in de Griekse en Romeinse denk- en leefwereld. Toegang € 5.
* woensdag 1 december, 10-12 uur: concert door Guido van de Meent, pianist en zanger van Franse chansons en klassieke Nederlandse luisterliedjes. Toegang vrij.
* woensdag 15 december, 14.30-16.30 uur: ‘Haagse monumentale kerken’, door Botine Koopmans en Dick Valentijn (Monumentenzorg Den Haag). Ze zijn de auteurs van het recent verschenen boek ‘Een lust voor het oog over de 25 mooiste Haagse kerken. Ze vertellen – met beelden – het boeiende verhaal achter het boek: hun speurtocht naar onbekende architectuur, de vondsten, en vooral het verhaal van het belang van dit culturele erfgoed. Toegang gratis.
* zondag 19 december, 17-18 uur: muziek en samenzang in de sfeer van Kerst. Toegang vrij.

Toegang bij alle activiteiten conform actuele coronamaatregelen (qr-code).

Tip: De Maranathakerk heeft een Nieuwsbrief per e-mail. Wilt u periodiek op de hoogte gebracht worden van onze activiteiten? Stuur een mail naar Nieuwsbrief@maranathakerkdenhaag.nl

Nieuw in Den Haag en zoek je een kerk?

Nieuw in Den Haag en op zoek naar een inspirerende kerk waar u gemakkelijk anderen kunt ontmoeten? Dan is de Maranathakerk wellicht de plek die u zoekt. Een protestantse kerk die stevig geworteld is in de christelijke spiritualiteit en die van daar uit moderne levensvragen met open blik tegemoet treedt. Laat u verrassen en ontdek ook de sfeer van het charmante, unieke gebouw. Advies: kom eens langs op zondagochtend of bezoek een van de vele activiteiten.

De kerk in tijden van corona

De kerkenraad heeft weer een brief geschreven (juni 2021). Daarin staat actuele corona-informatie over de gang van zaken in de kerkdiensten voor de komende weken. Om de brief te lezen: klik hier.
In navolging van de overheidsrichtlijnen en richtlijnen van de PKN geldt voor de duur van de coronapandemie voor de Maranathakerk een gebruiksplan. Om te lezen: klik hier.