maranathakerk-denhaag-buurtkerk

Ontmoet de predikanten

Kerkdienst iedere zondag, 10.30 uur

Kerkdienst op zondag 20 juni. Voorganger: Jenne de Haan. Organist: Bert van Stam. Solozang: Lieuwe de Jong.
Bezoekers zijn welkom. Er is volop plaats! Wie zich (toch) wil aanmelden: info@maranathakerkdenhaag.nl of
06 41 45 28 29 (tel. of app).

De dienst is ook te volgen via internet, direct en achteraf. Er is een geluidsverbinding (Kerkomroep) en een beeldverbinding (YouTube).
Meeluisteren (Kerkomroep): klik hier.
Meekijken (YouTube): klik hier.
Orde van Dienst: klik hier.

De Maranathakerk volgt de landelijke coronamaatregelen nauwgezet: vraag naar gezondheid, presentielijst van aanwezigen, zitplaatsen op 1,5 meter, geen samenzang, goede ventilatie.

Voorgenomen besluit kerkenraad Den Haag-West

‘De kerkenraad van Den Haag-West in vergadering bijeen op 7 juni 2021 heeft zich voorgenomen te besluiten om de samenwerking tussen de vierplekken (Bergkerk en Maranathakerk) een andere invulling te geven dan die tot stand gekomen is bij de oprichting van Wijkgemeente Den Haag-West in 2012, waarbij de wijkgemeente zich zal opsplitsen in twee wijkgemeenten met ieder een eigen kerkenraad, ieder een eigen predikant, en een eigen beleidsmatige en financiële verantwoordelijkheid.’

Om het volledige voorgenomen besluit te lezen: klik hier.

Afscheid ds. Axel Wicke

Ds. Axel Wicke, predikant van de Maranathakerk en de Bergkerk, gaat na dertien jaar kerkelijk Den Haag verlaten. Hij wordt wijkpredikant van de Protestantse Gemeente te Noordwijk en in die plaats pionier voor de pioniersplek Windkracht 3pt0.
De website van Windkracht zegt: ‘Wij zijn er voor mensen tussen 25 en 50 jaar die betrokken zijn bij Noordwijk, omdat je er woont, werkt, vakantie viert, of om een andere reden vaak komt. Je bent op zoek naar ontmoeting met leeftijdsgenoten tijdens ontmoetingen, waar thema’s uit het dagelijks leven verbonden worden met Bijbel en geloofswoorden.’
Het afscheid is eind juni. Op zaterdag 26 juni is er ’s middags een receptie in Bethel. Op zondag 27 juni is de afscheidsdienst in de Bergkerk. Deze dienst kan desgewenst via internet ook in de Maranathakerk worden gevolgd.
Voor het volledige afscheidsprogramma: klik hier.

Klimaatwakers bij het Catshuis

Leden van de Maranathakerk, Cécile de Munnik (l) en Elise Dijkhuizen, hebben meegedaan aan de landelijke actie ‘De Klimaatwakers’. Ze hebben gewaakt bij de ingang van het Catshuis.

De actie vraagt aandacht voor nieuw overheidsbeleid op het gebied van klimaat en milieu, zolang de kabinetsformatie duurt. Verscheidene organisaties uit alle delen van de samenleving steunen de actie.

De initiatiefnemers spreken van een ‘klimaat- en ecologische crisis’, die snel en doeltreffend optreden nodig maakt. Ze wijzen erop dat de rechter in de befaamde Urgenda-zaak de regering heeft opgedragen snel voor minder CO2-uitstoot te zorgen. Het voorlopige doel is echter niet gehaald. Volgens hen moet Nederland in 2025 helemaal klimaatneutraal zijn.

Informatie over ‘De Klimaatwakers’: klik hier. Vanuit christelijke hoek wordt ‘De Klimaatwakers’ onder andere gesteund door Micha Nederland, De Groene Kerk en de Vegan Church.

Kunstkaarten: Nieuwe stadsgezichten

Zoekt u een aardig presentje? Veertien professionele kunstenaars hebben in een wijde kring rond de Maranathakerk ‘nieuwe Haagse stadsgezichten’ geschilderd. Aanleiding was het zeventigjarig bestaan van de kerk. Een selectie van de schilderijen heeft haar weg gevonden in mapjes met vijftien fraaie kunstkaarten. Een origineel cadeau! De mapjes zijn weer te koop: bij bakkerij Hessing in de Reinkenstraat 50 en bij Kunstzaal van Heijningen aan het Noordeinde 150A. Prijs € 9,50. Of stuur een mail aan publiciteit@maranathakerkdenhaag.nl .Voor een overzichtsartikel over het unieke kunstproject: klik hier. Op de foto: Hans Versfeld, Internationale zone (olieverf op doek).

Koffieochtenden en gemeentemaaltijd – GAAN NIET DOOR

* De koffieochtenden op woensdag van 10 tot 12 uur gaan in verband met de coronamaatregelen voorlopig niet door.
* Ook de maandelijkse gemeentemaaltijden gaan helaas voorlopig niet door.

Meditatie: met rust het weekeinde in – online

Een nieuwe activiteit van de Maranathakerk: een uur meditatie op vrijdagavond. Voorlopig online.
Meditatie brengt rust in jezelf, het geeft niet alleen het lichaam maar ook het hoofd rust. In een reeks workshops gaan we verschillende meditatievormen verkennen waarbij aandacht wordt besteed aan het losmaken van het lichaam, het lichaamsgevoel en aan ontspanningstechnieken.
Tip: Trek loszittende kleding aan. We beginnen om 19.45 uur.
Opgeven: bij Cécile de Munnik, (070) 360 14 67 (na 19.00 uur). Of mail: maranathameditatie@gmail.com.
Toegang: per keer € 2 , m.u.v. in de weken van advent en de veertigdagentijd.
Deze avonden zijn bestemd voor een breed publiek. Doe mee!

Programma voorjaar 2021

Het culturele en levensbeschouwelijke programma van de Maranathakerk (lezingen, concerten op zondagmiddag) is als gevolg van de coronapandemie stilgevallen. Het voornemen is de activiteiten zo spoedig mogelijk te hervatten, zodra groepsbijeenkomsten weer zijn toegestaan.
Tip: De Maranathakerk heeft een Nieuwsbrief per e-mail. Wilt u periodiek op de hoogte gebracht worden van onze activiteiten? Stuur een mail naar Nieuwsbrief@maranathakerkdenhaag.nl

Nieuw in Den Haag en zoek je een kerk?

Nieuw in Den Haag en op zoek naar een inspirerende kerk waar u gemakkelijk anderen kunt ontmoeten? Dan is de Maranathakerk wellicht de plek die u zoekt. Een protestantse kerk die stevig geworteld is in de christelijke spiritualiteit en die van daar uit moderne levensvragen met open blik tegemoet treedt. Laat u verrassen en ontdek ook de sfeer van het charmante, unieke gebouw. Advies: kom eens langs op zondagochtend of bezoek een van de vele activiteiten.

Alle activiteiten Maranathakerk, Bergkerk, Bethel

Hier kunt u gemakkelijk het volledige programma voor de Maranathakerk, Bergkerk en Buurt-en-kerkhuis Bethel (Den Haag-West) raadplegen. Er zijn het hele jaar door gespreksgroepen, koffieochtenden, bijeenkomsten over specifieke onderwerpen, concerten, maaltijden, lezingen, excursies, activiteiten voor de jeugd enzovoorts. – IN VERBAND MET DE CORONAPANDEMIE ZIJN ALLE ACTIVITEITEN VOORLOPIG AFGELAST
Voor het voorjaarsprogramma 2021: klik hier.
Tip: ga eens naar het Taizé-avondgebed in Bethel. Elke maandag om 19.30 uur. Informatie: klik hier. – VOORLOPIG AFGELAST
Tip 2: Activiteiten van het jeugdwerk: klik hier.

Kerkdiensten zijn tijdens de coronapandemie voorlopig uitsluitend te volgen via internet. Er zijn geluidsopnamen via Kerkomroep: klik hier. Sinds kort zijn er ook uitzendingen via het YouTubekanaal Maranathakerk Den Haag: klik hier. Gemeenschappelijke diensten met de Bergkerk worden uitgezonden op het YouTubekanal van Den Haag-West: klik hier.

Voor de Wijkkrant van april: klik hier.
Voor de Wijkkrant van mei-juni: klik hier.

Muziek van Musica Poetica

In verband met de coronapandemie konden de afgelopen maanden geen cantatediensten en concerten worden georganiseerd. Het streven is ze in het najaar te hervatten.

De kerk in tijden van corona

De kerkenraad heeft weer een brief geschreven (juni 2021). Daarin staat actuele corona-informatie over de gang van zaken in de kerkdiensten voor de komende weken. Om de brief te lezen: klik hier.
In navolging van de overheidsrichtlijnen en richtlijnen van de PKN geldt voor de duur van de coronapandemie voor de Maranathakerk een gebruiksplan. Om te lezen: klik hier.