bazaar-maranathakerk-denhaag

Bazaar

Najaar 2024 wordt in de Maranathakerk weer een grote en gezellige bazaar gehouden.
Datum: vrijdag 6 en zaterdag 7 september.
De bazaar bevatte de volgende onderdelen.
* Grote kledingbeurs.
* Grote boekenbeurs. Er is een groot aanbod van boeken op velerlei gebied: historie, kunst, literatuur, politiek, reizen, culinair, sport, spiritualiteit, theologie, poëzie, jeugdboeken enz.
* Serviesgoed en klein huisraad, technische artikelen, speelgoed, enz.
* Schilderijen, brocante, curiosa, antiek, designspulletjes enz.
* Soep, broodjes, taart enz.

Inleverdagen
Wie goederen wil afstaan voor de bazaar, kan dat doen op enkele zaterdagen door het jaar heen, steeds van 10 tot 12 uur. De data zijn: 6 april, 25 mei, 24 augustus, 31 augustus.
Wie in de tussentijd een grote partij goederen wil afstaan, kan bellen of mailen. We maken dan een afzonderlijke afspraak. (Carolien Gijsbers, tel. 06 10 16 90 59, cfm.gijsbers@planet.nl).
Vraag: wilt u niet onaangekondigd dozen of zakken met bazaargoederen voor de voordeur zetten?

Meewerken

Wilt u meewerken aan onze bazaars? Bel of mail Carolien Gijsbers: tel. 06 10 16 90 59, cfm.gijsbers@planet.nl).

Maranathakerk is groene kerk

De Maranathakerk heeft zich aangemeld bij de landelijke GroeneKerkenbeweging. Daarmee is de kerk een van de vele tientallen ‘groene kerken’ in ons land. Doel is, het milieubewustzijn van individuele gemeenteleden te vertalen in structurele veranderingen in de kerk (verlichting, isolatie) maar ook in duurzaamheidsprogramma’s in de buurt en de hele stad Den Haag.

De GroeneKerkenactie is een initiatief van Kerk in Actie en Tear. Kerk in Actie is het diaconale werk van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) die in haar visiedocument Kerk 2025, Waar een Woord is, is een weg prioriteit geeft aan de zorg voor de schepping. Tear wil het Koninkrijk van God zichtbaar maken, om zo onrecht en armoede uit te bannen.
Voor meer informatie over de GroeneKerkenActie: klik hier.
Foto: in de binnentuin leggen Henk Teutscher en Gerard de Jong een pergola aan (zomer 2022).

In het najaar van 2022 zijn in de binnentuin acht planten geplant. Kijkend vanaf het terras: van links aan de muur een witte jasmijn, daarnaast onder de pergola een witte druif, dan aan de eerste poot een sterjasmijn, daarnaast een witte roos,  aan de tweede poot een roze roos en een witte jasmijn, aan de rechter muur een blauwe druif en daarachter een witte clematis. Midden op de grasmat is een mispel geplant, een geschenk van de gemeente Den Haag. We hopen komend jaar op mooie kleuren, fijne geuren en wie weet lekkere druiven.

OBAK Berlijn

De Maranathakerk is lid van OBAK, de Otto Bartning Arbeitsgemeinschaft Kirchenbau in Berlijn. OBAK beheert een documentatiecentrum over leven en werk van de Duitse architect, cultuurfilosoof en publicist Otto Bartning. Bartning was mede-oprichter van de befaamde kunstenaarsopleiding Bauhaus. Op latere leeftijd was hij, na de Tweede Wereldoorlog, de geestelijke vader en hoofdontwerper van de befaamde 48 Duitse zogenaamde ‘noodkerken’, waarvan de Maranathakerk een uniek prototype is.

OBAK en de Maranathakerk onderhouden sinds 2008 hartelijke betrekkingen. Met steun van de Europese Unie (Grundtvigfonds voor volwasseneneducatie, thans Erasmus + geheten) zijn van 2009 tot 2014 twee uitwisselingsprojecten gerealiseerd.
De Maranathakerk maakte verder van 2015 tot 2017 deel uit van het EU-project ‘Sacrale ruimten als Europese plaatsen van herinnering’ (tien partners in acht Europese landen). De Haagse partner was Kerk in Den Haag. Dit medium (maandblad en website) publiceerde in mei 2017 een speciale uitgave, waarin de Maranathakerk prominent figureerde. Bekijk deze uitgave: klik hier.

Zie ook de Duitse website van Obak: http://www.otto-bartning.de

Privacyreglement

Voor de Maranathakerk geldt een privacyreglement ingevolge de Europese regelgeving. Voor de tekst: klik hier.

Veilig in de kerk

De Protestantse Kerk Den Haag heeft twee onafhankelijke vertrouwenspersonen aangesteld. Ze zijn vraagbaak bij gesignaleerde of zelf ervaren gevallen van grensoverschrijdend gedrag, in alle vormen.
De vertrouwenspersonen zijn Marijke Mootz, e-mail vertrouwensvrouw@pkn-denhaag.nl, tel. (070) 318 1610, en Pieter Vos, e-mail vertrouwensman@pkn-denhaag.nl, tel. (070) 318 1690.
Op de balie in de kerk liggen informatiebladen met verdere informatie.