maranathakerk-denhaag-buurtkerk

Karakter

De Maranathakerkgemeente is van oorsprong een hervormde wijkgemeente. Het gebouw stamt uit 1949. In die tijd kregen verscheidene nieuwe kerken de naam Maranathakerk. De naam Maranatha betekent: Onze Heer, kom! of: De Heer is gekomen. Over de oorsprong van de naam: klik hier.

De gemeente maakt nu deel uit van de Protestantse wijkgemeente Den Haag-West, die onderdeel is van de Protestantse Gemeente te ’s Gravenhage (PKN).
De geloofsgemeenschap van de Maranathakerk is te typeren als een open gemeente met een sterk oecumenische inslag, onder andere tot uitdrukking komend in de zondagse liturgie en in contacten met andere kerken. Inspirerende erediensten, muziek en cultuur zijn enkele pijlers van de Maranathakerk.

Het oorspronkelijke geografische werkgebied omvat de wijk Duinoord en delen van het Statenkwartier, Regentessekwartier, het Zeeheldenkwartier en de Bomenbuurt. Daarnaast trekt de kerk, mede dankzij de centrale ligging van het gebouw in Den Haag, vele bezoekers uit andere delen van de stad.

De gemeente telt ongeveer tweehonderd actieve leden, die zich op tal van manieren inzetten. De zondagse vieringen worden gemiddeld door zestig tot tachtig personen bezocht. Het kerkgebouw stamt uit 1949 en is in 2000 grondig gerenoveerd.

Voorgangers

Aan de Maranathakerk zijn, in het grotere geheel van de wijkgemeente Den Haag-West van de Haagse Protestantse Gemeente, twee predikanten verbonden. Het zijn ds. Axel Wicke en ds. Martine Nijveld.

Axel Wicke predikantDs. Axel Wicke

Eerste aanspreekpunt voor de leeftijdsgroep tot 40 jaar.

Telefonisch spreekuur:
ma/woe/do/10-11 uur. En op vrij tussen 14 en 15 uur.
Vrij op dinsdag, vrijdagochtend en zaterdag.

Tel. (070) 331 64 32

E-mail: axel.wicke@bethelkapel.nl

Twitter: @elziax

Egelantierstraat 75, 2565 XJ Den Haag.

Martine Nijveld-predikantDs. Martine Nijveld

Eerste aanspreekpunt voor leeftijdsgroep van 40 tot 70 jaar.
Telefonisch best bereikbaar tussen 8.30 en 9.30 uur.
Werkdagen: ma/di/do/vrij

Tel. (070) 779 07 24.

E-mail: me.nijveld@ziggo.nl

Fuutlaan 3, 2566 SB Den Haag.

Kerkmuziek

Bert van Stam

In de protestantse Maranathakerk neemt vanaf de oprichting van het gebouw in 1949 muziek een belangrijke plaats in. Niet als ‘verstrooiing’ of decoratie, maar als prominent onderdeel van de eredienst, naast het gesproken woord. Sinds voorjaar 2018 is de organist Bert van Stam de kerkmusicus. Hij is opgeleid aan het conservatorium Codarts in Rotterdam. Voor informatie over Bert van Stam: klik hier.
Hij bespeelt een uniek middelgroot orgel van de Noord-Nederlandse orgelbouwer Mense Ruiter. Voor gegevens over het orgel (1952, 23 stemmen): klik hier.
Daarnaast heeft de musicus de beschikking over een uitstekende vleugel en een virginaal.
In de erediensten verlenen ook gemeenteleden die een instrument bespelen, of die op ad hoc-basis een zanggroep vormen, regelmatig hun medewerking.

Bert van Stam

Debuut-cd: Sprezzatura

Bert van Stam heeft een cd opgenomen: ‘Sprezzatura’. Het is een Italiaanse term waarmee kunst aangeduid wordt die hoogstaand is, maar tegelijk natuurlijk en moeiteloos overkomt. Zo is ook de muziek op dit album: verfijnde virtuositeit. Informatie over de cd: klik hier. (Het stuk op het filmpje staat niet op de cd.)

Musica Poëtica

Het gerenommeerde Haagse barokorkest Musica Poëtica onder leiding van Jörn Boysen is het ‘huisorkest’ van de Maranathakerk. Het werkt enkele keren per jaar mee aan een dienst op zondagochtend, waarin een cantate van Johan Sebastian Bach of een andere componist wordt uitgevoerd. Vooraf geeft de dirigent een educatieve toelichting op het stuk. Deze toelichting begint om 10 uur; de kerkdienst begint om 10.30 uur en duurt tot ongeveer 11.45 uur.
Verder verzorgt het orkest drie concerten per jaar op de late zondagmiddag, tussen 17 en 18 uur.
Voor het volledige programma van ‘Musica Poëtica in de Maranathakerk’ in 2019: klik hier.

barokensemble-music-poetica-maranathakerk-denhaag
Musica Poetica

Pastoraat

Pastoraatsgroepen

Werkgroep pastoraat
Kruisbeklaan 38, tel. 070-3685849

SECTIE B: Hinke Benjamins (Statenkwartier)
Segbroeklaan 238, tel. 070-3837545

SECTIE C: Greet Leeuwendal (Duinoord)
A. Duyckstraat 60, tel. 070-3557356

SECTIE D: Anneke Engelenburg (Sweelinckkwartier)
2e Schuytstr. 238, tel. 070-3465388

SECTIE E: Vacant. (Zeeheldenkwartier)
U kunt zich altijd tot predikant/CIP wenden

SECTIE F: Sietske Oosterheert, (Buitenwijkers)
Pyrolalaan 161, tel. 070-3239189

 

Sity Smedinga ouderenpastoraatOuderenpastoraat

Mevr. Sity Smedinga
Kerkelijk werker ouderenpastoraat
Eerste aanspreekpunt voor leeftijdsgroep boven 70 jaar.
Tel.: 06 37 35 07 51
E-mail: sitysmedinga@gmail.com

Diaconie

De diaconie heeft  een dienende taak in de gemeente en in de wereld. We maken onderscheid tussen diaconaat in de eigen gemeente, in de buurt/stad en in de wereld.

Wat betreft de Maranathakerk hebben de diakenen een belangrijk aandeel in de liturgie zoals het doen van voorbeden, een uitvoerende taak bij een viering van Schrift en Tafel en het in ontvangst nemen van de collectes.
De bloemen in de kerk zijn elke week bestemd voor iemand die op welke manier dan ook een steuntje vanuit de gemeente kan gebruiken of die we graag eens in het zonnetje willen zetten. Suggesties voor de bestemming van de bloemengroet kunnen aan de diakenen worden gegeven. Rond Pasen en Kerst ontvangen tientallen ouderen en zieken een plantje.
Ook de maandelijkse gemeentemaaltijd op woensdagavond en de wekelijkse buurtkoffie-ochtenden op woensdagochtend zijn waardevolle activiteiten met diaconale aspecten.

Onder andere via het buurt-en-kerkhuis Bethel (Thomas Schwenckestraat) van Stek (de uitvoeringsorganisatie van de stedelijke Protestantse Diaconie) is de Maranathakerk bij veel diaconale activiteiten in de wijk en de stad betrokken.

Ieder jaar verzorgt de diaconie in de vastentijd een eigen actie, afwisselend voor een buitenlands of binnenlands doel. De diaconie doet mee aan alle collectes van Kerk in Actie, zoals voor het Werelddiaconaat of de Zending. Regelmatig wordt er een extra collecte georganiseerd voor het geven van noodhulp in de wereld.

Ten slotte: diaconale bewustwording van gemeenteleden is een belangrijke opgave. De vele taken kunnen nooit allemaal uitgevoerd worden door het tamelijk geringe aantal diakenen zelf. Dat is ook niet wenselijk. Belangrijk is dat allen meewerken aan het versterken van het diaconale karakter van de Maranathakerk.
In de hal van de kerk staat een grote kist. Daarin kunnen levensmiddelen worden gedeponeerd voor de Haagse voedselbank.

Buurtkoffie

Elke woensdag (ook in de zomer!) is iedereen van 10.00 tot 12.00 uur van harte welkom op de buurtkoffie in de Maranathakerk. Dankzij een groep vrijwilligers uit de kerk en uit de buurt kan deze activiteit het hele jaar door draaien. Kom ook eens aanwippen!

Elke eerste woensdag van de maand is er een muzikale buurtkoffie. Hierbij treden musici, meestal uit de wijk, vrijwel belangeloos op. Het aanbod is gevarieerd en van zeer goede kwaliteit, van klassiek tot populair. Een ware traktatie.
Als u iemand weet in uw straat of buurt, die wel wat aanspraak kan gebruiken of erg van muziek houdt, maak hem/haar erop attent!
De koffie en de muziek zijn gratis. Na afloop gaat er een mandje rond voor een vrijwillige bijdrage.

Gemeentemaaltijd

Eén keer per maand is er een gezellige maaltijd in de Maranathakerk. En dat voor een vriendenprijs: slechts vijf euro. Iedereen is welkom; men behoeft geen gemeentelid te zijn.
Reserveren: tel. (070) 352 14 78.
Het aperitief wordt ingeschonken vanaf 17 uur. De maaltijd is van 18 tot 19.30 uur.
Dit voorjaar is er een gemeentemaaltijd op de woensdagen 9 januari, 13 februari, 13 maart, 10 april, 8 mei, 12 juni.

Jeugdwerk

Het jeugdwerk vindt plaats binnen het grotere geheel van Maranathakerk, Bergkerk en Buurt-en-kerkhuis Bethel (Den Haag-West). Soms wordt ook samengewerkt met jongerengroepen uit andere kerken (Bosbeskapel, Abdijkerk). De bijeenkomsten van het jeugdwerk worden gehouden in Bethel, Thomas Schwenckestraat 28/30.

Er zijn gevarieerde activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen.
Kidstime-middagen (4 tot 12 jaar), woensdag van 17-19 uur;
Kinderclub (13 tot 20 jaar), vrijdag van 19-20 uur;
De Bron (21 tot 30 jaar), iedere 1e en 3e vrijdag 21-23.30 uur.

Informatie bij Nelleke van Kooij, info@jeugdwerkdenhaagwest.nl
Zie ook de website van het jeugdwerk: klik hier.

protestantse-kerk-den-haag

Organisatie Den Haag West

De Maranathakerk maakt samen met de Bergkerk (Daal en Bergseweg) deel uit van de wijkgemeente Den Haag-West van de Protestantse Gemeente te ‘s-Gravenhage (PGG). Ook het Buurt-en-kerkhuis Bethel (Thomas Schwenckestraat) participeert in de wijkgemeente.
Naar de website van de Bergkerk: klik hier.
Naar de website van Bethel: klik hier.
Naar de website van de PGG: klik hier hier.

Beleidsnotitie

Voor de gemeente van Maranathakerk, Bergkerk en Buurt-en-kerkhuis Bethel (Protestantse wijkgemeente Den Haag-West) is in november 2016 een beleidsnotitie vastgesteld. Lees hier.
Er is ook een versie in ‘gewone taal’: klik hier.