Cultureel en levenbeschouwelijk programma

De Maranathakerk heeft ‘cultuuroverdracht’ hoog in het vaandel staan. Ze biedt een breed programma op cultureel en levensbeschouwelijk gebied. Er zijn het hele jaar door thematische avonden en -middagen, waarop gastsprekers belangwekkende actuele onderwerpen in perspectief zetten. Verder zijn er maandelijks op de late zondagmiddag laagdrempelige concerten van hoog niveau. Aan het programma Voorjaar 2018 wordt gewerkt. Klikt u hier voor het najaarsprogramma 2017.

Gesprek op woensdagmiddag

Elke tweede woensdag van de maand is er een informele middagbijeenkomst met een gastspreker, onder het genot van een kopje thee of koffie.  De onderwerpen zijn gevarieerd. Afgelopen najaar kwamen onder andere aan de orde:
* Kerk en maatschappij – wordt dat nog wat? Henk Teutscher pleit voor een meer zichtbare en actieve plaats voor de kerk in de samenleving. Inleiding en gesprek (18 oktober).
* Spotprenten van de Reformatie. In dit Reformatie-herdenkingsjaar een voordracht van ds. Axel Wicke over de kerkhervorming ten tijde van Luther als moderne propagandaoorlog (22 november).

De bijeenkomsten zijn van 14.30 tot 16.30 uur. De toegang is gratis. Voor de koffie wordt na afloop een vrijwillige bijdrage gevraagd. In juli en augustus zijn er geen bijeenkomsten.
Lees het volledige programma Voorjaar 2018: klik hier.

Kringen & gespreksgroepen

Geloof in God kan een vertrouwen en steun geven in het leven. Desondanks komen we in het leven ook onherroepelijk voor uitdagingen te staan. Het kan prettig zijn met elkaar van gedachten te wisselen en zienswijzen te exploreren hoe het geloof kan helpen. Dat niet alleen; het gaat er ook om hoe wij elkaar kunnen helpen. Voor al die zaken zijn er regelmatig gespreksgroepen. Er zijn ook kringen en activiteiten met minder of geen uitgesproken godsdienstige inhoud, die primair gericht zijn op uitwisseling van ervaringen en ideeën, of die gewoon gezellig zijn.

De pastores van Maranathakerk en Bergkerk, en de diaconaal opbouwwerker van Bethel, organiseren een grote variatie aan activiteiten, ruwweg onderverdeeld in de categorieën ontmoeting, beleving, verdieping en zorg voor elkaar. Dit uitgebreide activiteitenprogramma wordt per seizoen georganiseerd (voorjaar en najaar).
Lees het volledige activiteitenprogramma van Maranathakerk, Bergkerk en buurt-en-kerkhuis Bethel (Den Haag-West) voor winter/voorjaar 2018: klik hier.

Jeugdwerk

Voor al het jeugdwerk: zie jeugdwerkdenhaagwest.nl
E-mail: info@jeugdwerkdenhaagwest.nl (Nelleke van Kooij)

In de erediensten op zondagochtend zijn kinderen van harte welkom. Voor hen wordt een speciale ‘nevendienst’ gehouden.

Rondje 30 – 40

Voor de leeftijdscategorie van ± 30-45 jaar is de groep Rondje 30 – 40 actief. Uitgangspunt  is de interesse in het christelijk geloof en bijbelse onderwerpen. Specifiek lidmaatschap van de (Maranatha-)kerk is niet nodig.

We komen gemiddeld één keer per maand bijeen in de Maranathakerk, meestal op de 2e zondagavond van de maand. Daarnaast bezoeken we soms een tentoonstelling of gaan gezellig met elkaar uit eten.

Wie interesse heeft en ongeveer tussen de 30 en 45 jaar oud is, is van harte welkom aan te schuiven.

Informatie bij Kordula van Dijk.

E-mail: Kordula_van_dijk@hotmail.com