bazaar-maranathakerk-denhaag

Bazaar

Ieder jaar vindt in de Maranathakerk een grote en gezellige bazaar plaats waar u allerhande tweedehands artikelen kunt kopen. De volgende bazaar stond op de agenda voor vrijdag 4 en zaterdag 5 september 2020, maar wordt in verband met de coronapandemie uitgesteld.

In september wordt bekend wanneer en in welke vorm de bazaar later in het najaar wordt gehouden.

De bazaar heeft een gevarieerd aanbod. Er is goede (vintage) kleding, er zijn boeken, er is brocante, antiek, schilderijen, speelgoed, schoenen, handwerken, serviesgoed enzovoorts. U kunt er ook een kopje koffie of thee drinken en genieten van heerlijke taart. Ook is er saté en vis.
Verder is er een rad van avontuur, waarmee aardige prijzen te winnen zijn. Tenslotte is de grote loterij een vermaard onderdeel van de bazaar. Prijzen zijn overwegend dinerbonnen van goede restaurants in de buurt.

De opbrengst van de bazaar is voor het werk van de Maranathakerk. Een deel wordt bestemd voor een ander goed doel, meestal een sociaal project in Den Haag. In 2017 is 1000 euro geschonken aan het Oecumenisch Aandachtscentrum in de Schoolstraat (binnenstad). Daar staat zes dagen per week de deur gastvrij open voor kwetsbare mensen ‘met een bijzonder levensverhaal’.
In 2018 is 1000 euro geschonken aan het Haagse project ‘Sleutelen met jongeren.’
De bazaar heeft in 2019 netto 13.400 euro opgebracht. De opbrengst in 2018 was 13.000 euro, in 2017 12.425 euro.

Heeft u goederen die u wilt afstaan voor de bazaar van dit jaar? Dan kunt u die bij de kerk inleveren op enkele zaterdagochtenden in het voorjaar van 2020 tussen 10 en 12 uur. De data zijn: 11 januari, 29 februari, 4 april, 6 juni.
We kunnen helaas geen meubels accepteren, evenmin als loodzware tv’s of te oude computers (tenzij het een prototype van Steve Jobs is). Graag alle spullen inpakken in handzame stevige doosjes. En wilt u s.v.p. tussentijds geen goederen voor de kerkdeur neerzetten?

Heeft u tussen de vaste inleverdagen een fraaie partij goederen van goede kwaliteit beschikbaar voor de bazaar, bijvoorbeeld bij een opruiming of bij verhuizing? Dan kan in overleg een ander tijdstip worden afgesproken waarop deze goederen bij de kerk kunnen worden ingeleverd. Bel of mail Carolien Gijsbers, tel. 06 10 16 90 59.

Op 30 maart 2019 is voor het eerst een voorjaarsboekenmarkt gehouden, Boek & Bar. De netto opbrengst was 1.100 euro. In 2020 wordt geen Boek & Bar gehouden.

Maranathakerk is groene kerk

De Maranathakerk heeft zich, samen met de andere locaties van de wijkgemeente Den Haag-west (Bergkerk en buurt-en-kerkhuis Bethel), aangemeld bij de landelijke GroeneKerkenbeweging. Daarmee is de kerk een van de vele tientallen ‘groene kerken’ in ons land. Doel is, het milieubewustzijn van individuele gemeenteleden te vertalen in structurele veranderingen, in de kerk (verlichting, isolatie) maar ook in duurzaamheidsprogramma’s in de buurt en de hele stad Den Haag.

De GroeneKerkenactie is een initiatief van Kerk in Actie en Tear.
 Kerk in Actie wil geïnspireerd door Jezus Christus, delen wat ons gegeven is. Om zo in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Kerk in Actie is het diaconale werk van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) die in haar visiedocument Kerk 2025 waar een Woord is, is een weg prioriteit geeft aan de zorg voor de schepping.
Tear wil het Koninkrijk van God zichtbaar maken, om zo onrecht en armoede uit te bannen.
Voor meer informatie over de GroeneKerkenActie: klik hier.

OBAK Berlijn

De Maranathakerk is lid van OBAK, de Otto Bartning Arbeitsgemeinschaft Kirchenbau in Berlijn. OBAK beheert een documentatiecentrum over leven en werk van de Duitse architect, cultuurfilosoof en publicist Otto Bartning. Bartning was mede-oprichter van de befaamde kunstenaarsopleiding Bauhaus. Op latere leeftijd was hij, na de Tweede Wereldoorlog, de geestelijke vader en hoofdontwerper van de befaamde 48 Duitse zogenaamde ‘noodkerken’, waarvan de Maranathakerk een uniek prototype is.

OBAK en de Maranathakerk onderhouden sinds 2008 hartelijke betrekkingen. Met steun van de Europese Unie (Grundtvigfonds voor volwasseneneducatie, thans Erasmus + geheten) zijn van 2009 tot 2014 twee uitwisselingsprojecten gerealiseerd.
De Maranathakerk maakte verder van 2015 tot 2017 deel uit van het EU-project ‘Sacrale ruimten als Europese plaatsen van herinnering’ (tien partners in acht Europese landen). De Haagse partner was Kerk in Den Haag. Dit medium (maandblad en website) publiceerde in mei 2017 een speciale uitgave, waarin de Maranathakerk prominent figureerde. Bekijk deze uitgave: klik hier.

Zie ook de Duitse website van Obak: http://www.otto-bartning.de

Privacyreglement

Voor de Maranathakerk, Bergkerk en buurt-en-kerkhuis Bethel (Den Haag-West) geldt een privacyreglement ingevolge de Europese regelgeving. Voor de tekst: klik hier.