bazaar-maranathakerk-denhaag

Bazaar

Najaar 2022 vindt in de Maranathakerk weer een grote en gezellige bazaar plaats. Datum: vrijdag 2 en zaterdag 3 september.
De bazaar bevat de volgende onderdelen.
* Grote kledingbeurs.
* Grote boekenbeurs. Er is een groot aanbod van boeken op velerlei gebied: historie, kunst, literatuur, reizen, culinair, sport, spiritualiteit, theologie, poëzie, jeugdboeken enz.
* Serviesgoed en klein huisraad.
* Schilderijen, brocante, curiosa, antiek enz.
* Soep, broodjes, taart enz.

Wilt u meewerken aan deze bazaar? Graag aanmelding bij ondergetekende, per mail, telefoon of mondeling. (Carolien Gijsbers, tel. 06 10 16 90 59, cfm.gijsbers@planet.nl)

Inleverdagen voor de bazaar: zaterdagen 14 mei, 4 juni, 9 juli, 20 augustus, 27 augustus. Telkens van 10 tot 12 uur.

Maranathakerk is groene kerk

De Maranathakerk heeft zich, samen met de andere locaties van de wijkgemeente Den Haag-west (Bergkerk en buurt-en-kerkhuis Bethel), aangemeld bij de landelijke GroeneKerkenbeweging. Daarmee is de kerk een van de vele tientallen ‘groene kerken’ in ons land. Doel is, het milieubewustzijn van individuele gemeenteleden te vertalen in structurele veranderingen, in de kerk (verlichting, isolatie) maar ook in duurzaamheidsprogramma’s in de buurt en de hele stad Den Haag.

De GroeneKerkenactie is een initiatief van Kerk in Actie en Tear.
 Kerk in Actie wil geïnspireerd door Jezus Christus, delen wat ons gegeven is. Om zo in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Kerk in Actie is het diaconale werk van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) die in haar visiedocument Kerk 2025 waar een Woord is, is een weg prioriteit geeft aan de zorg voor de schepping.
Tear wil het Koninkrijk van God zichtbaar maken, om zo onrecht en armoede uit te bannen.
Voor meer informatie over de GroeneKerkenActie: klik hier.

OBAK Berlijn

De Maranathakerk is lid van OBAK, de Otto Bartning Arbeitsgemeinschaft Kirchenbau in Berlijn. OBAK beheert een documentatiecentrum over leven en werk van de Duitse architect, cultuurfilosoof en publicist Otto Bartning. Bartning was mede-oprichter van de befaamde kunstenaarsopleiding Bauhaus. Op latere leeftijd was hij, na de Tweede Wereldoorlog, de geestelijke vader en hoofdontwerper van de befaamde 48 Duitse zogenaamde ‘noodkerken’, waarvan de Maranathakerk een uniek prototype is.

OBAK en de Maranathakerk onderhouden sinds 2008 hartelijke betrekkingen. Met steun van de Europese Unie (Grundtvigfonds voor volwasseneneducatie, thans Erasmus + geheten) zijn van 2009 tot 2014 twee uitwisselingsprojecten gerealiseerd.
De Maranathakerk maakte verder van 2015 tot 2017 deel uit van het EU-project ‘Sacrale ruimten als Europese plaatsen van herinnering’ (tien partners in acht Europese landen). De Haagse partner was Kerk in Den Haag. Dit medium (maandblad en website) publiceerde in mei 2017 een speciale uitgave, waarin de Maranathakerk prominent figureerde. Bekijk deze uitgave: klik hier.

Zie ook de Duitse website van Obak: http://www.otto-bartning.de

Privacyreglement

Voor de Maranathakerk, Bergkerk en buurt-en-kerkhuis Bethel (Den Haag-West) geldt een privacyreglement ingevolge de Europese regelgeving. Voor de tekst: klik hier.