Herman Pleij over de actualiteit van Erasmus

De bekende cultuurfilosoof professor Herman Pleij houdt eind oktober een voordracht herman-pleijover het leven en het werk van Desiderius Erasmus. Erasmus was de grote Nederlandse humanist, denker, theoloog en schrijver die leefde op het breukvlak van de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. Hij was wegbereider voor de Reformatie.
Professor Pleij besteedt in zijn lezing vooral aandacht aan de actuele betekenis van Erasmus. Wat hebben wij momenteel aan zijn opvattingen en geschriften? Na de lezing is er ruim gelegenheid om met professor Pleij in gesprek te gaan.
Deze avond staat in het teken van het ‘Erasmusjaar 2016’.
Woensdag 26 oktober, aanvang 20 uur.  Adres: Maranathakerk, 2e Sweelinckstraat 156 Den Haag.
Toegang 8 euro. Kaarten aan de zaal. Reserveren is niet mogelijk.

Kom zingen in de Maranathakerk

Zin om te zingen en niet zoveel tijd? Of je denkt: dat kan ik niet? Laat je verrassen door wat je wél kunt. Kom bij de cantorij van de Maranathakerk. Het repertoire heeft iedereen iets te bieden. Een eenstemmig lied is al gauw mee te zingen maar geeft je veel te ontdekken. Een meerstemming lied vraagt meer studie maar is heel ‘vervullend’ om te doen.
We komen de volle agenda’s tegemoet door eenmaal per twee weken te repeteren. Ook is het mogelijk per project mee te doen. Een project is een serie repetities voor een dienst of concert waarin de cantorij zingt. Meestal gaat het om drie tot vier repetities en een zondagmorgen.
Dit najaar zijn de repetities op donderdagavond van 20 tot 22 uur in de Maranathakerk, op 8 en 22 september, 6 en 20 oktober, 3 en 17 november.
Zondag 20 november zingen we in de kerkdienst, zondagmiddag 18 december bij het meezing-kerstconcert, en in een van de diensten met Kerst (planning daarvan loopt nog).
Meer weten? Neem contact op met dirigente Sarah Mareels, 06 12 42 47 76, info@bloeiendestem.nl.
.

maranathakerk-denhaag-buurtkerk

predikanten-pastoraat maranathakerk den haag

Ontmoet de predikanten en de kerkelijk werker ouderenpastoraat

Eredienst op zondag

Zondag 23 oktober wordt de kerkdienst geleid door ds. Martine Nijveld. De muzikale leiding is in handen van Arjan de Vos. De dienst duurt van 10.30 tot 11.30 uur. Aansluitend is er koffie/thee/limonade in de gemeentezaal.
Hieronder vindt u de Orde van Dienst. De dienst is rechtstreeks en ook achteraf te beluisteren via de Kerkomroep: klik hier.
Na zondag verschijnt de tekst van de preek op deze site, onder ‘Erediensten’.

Cultureel programma najaar 2016

Het culturele en levensbeschouwelijke programma voor dit najaar bevat weer een keur aan boeiende activiteiten. Folders liggen in de bibliotheekfilialen. Het programma loopt tot en met december. Enkele themabijeenkomsten met bijzondere gasten:
* Historicus Herman Pleij over Erasmus (26 oktober);
* Arabist en journalist Maarten Zeegers over zijn verblijf van drie jaar onder de moslimbevolking van de Haagse wijk Transvaal. Hij schreef er een boek over, ‘Ik was een van  hen’ (23 november).
Bekijk hier de najaarsfolder in pdf.

Nieuw in Den Haag en op zoek naar een kerk?

Nieuw in Den Haag en op zoek naar een inspirerende kerk waar u gemakkelijk anderen kunt ontmoeten? Dan is de Maranathakerk wellicht de plek die u zoekt. Een protestantse kerk die stevig geworteld is in de christelijke spiritualiteit en die van daar uit moderne levensvragen met open blik tegemoet treedt. Laat u verrassen en ontdek ook de sfeer van het charmante, unieke gebouw. Een greep uit het programma van de komende maanden.

* Twee avonden over beroemde verhalen uit het bijbelboek Genesis, parels uit de antieke verteltraditie. Over Jozef en de vrouw van Potifar, en over het einde van Jozef. Dinsdagavonden 18 oktober en 15 november.
* Een voordracht door professor Herman Pleij over Erasmus, de grote Nederlandse theoloog, filosoof, schrijver en humanist. Een avond in het kader van het ‘Erasmusjaar’. Woensdag 26 oktober.
* Kerkdienst waarin een cantate van Johann Sebastian Bach wordt uitgevoerd. Zondag 13 november.
* Dietrich Bonhoeffer als jongerenwerker. Nieuw licht op de befaamde Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer, die door de nazi’s is vermoord. Jongeren speelden een grote rol in zijn werk en in zijn geschriften. Woensdag 16 november.
Voor details: zie de rubriek Agenda.

Alle activiteiten Maranathakerk, Bergkerk, Bethel (Den Haag-West)

Hier vindt u het hele najaarsprogramma voor de Maranathakerk, Bergkerk en Buurt-en-kerkhuis Bethel (Den Haag-West). Er zijn gespreksgroepen, thema-bijeenkomsten, koffieochtenden, bijeenkomsten over specifieke onderwerpen, muziekuitvoeringen, lezingen enzovoorts. Voor het volledige najaarsprogramma tot eind december: klik hier.
Voor de beknopte Agenda van oktober: klik hier.

AD over kostersechtpaar Jan en Wil den Dulk

Het AD/Haagsche Courant heeft de rubriek ‘Van de wieg tot het graf’ gewijd aan Wil den Dulk. Zij is onlangs overleden. Samen met haar man Jan den Dulk was zij in de jaren tachtig koster van de Maranathakerk, en daarvoor van de Regentessekerk aan het Regentesseplein.
Klik hier om het artikel in AD/Haagsche Courant in pdf te zien. Voor een link naar de volledige tekst: klik hier.
.

© Copyright - Maranathakerk Den Haag - site door WB