maranathakerk-denhaag-buurtkerk

Iedere zondag kerkdienst, 10.30 uur

Zondag 3 juli. Voorganger is Thomas Kraan. Organist is Bert van Stam. Korte bio’s: zie Agenda.
Bezoekers zijn welkom. Er gelden geen coronamaatregelen meer.
Diensten kunnen desgewenst ook worden beluisterd (Kerkomroep audio) en bekeken (YouTube).
Luisteren: klik hier.
Kijken: klik hier
Orde van Dienst: (volgt).

Voor het rooster van alle kerkdiensten in heel Den Haag in juli: klik hier.

Betaald parkeren: blijft vanaf 13 uur

Bij de Maranathakerk, en in de rest van de wijk Duinoord, blijft het pas na 13 uur betaald parkeren. Tot die tijd is parkeren gratis.
De gemeente Den Haag heeft in de wijk voor verwarring gezorgd door foute informatie te verspreiden. Het leek erop dat voortaan al vanaf 10 uur moet worden betaald. Wakkere buurtbewoners hebben de fout ontdekt en de gemeente heeft die inmiddels toegegeven.

Wake voor Russische ambassade, kerken sturen brief

Iedere dag is er een doorlopende, stille demonstratie voor het gebouw van de Russische ambassade, Andries Bickerweg. Aan de bomen hangt een grote Oekraïense vlag, als stil protest tegen de invasie en de oorlog. De wake is van 8 tot 18 uur.
De kerken van Duinoord, verenigd in het Oecumenisch Beraad Duinoord (OBD), hebben contact gezocht met de Russisch-Orthodoxe kerk van Den Haag. De kerk ressorteert onder het patriarchaat van Moskou. Het kerkgebouw staat in Duinoord, aan de Eerste Sweelinckstraat/Obrechtstraat. Vanuit het OBD is met Pasen een brief gestuurd: klik hier.

Inleverdagen voor najaarsbazaar

Voor de najaarsbazaar 2022 kunnen op de volgende zaterdagen goederen worden ingeleverd.
Het zijn de zaterdagen 14 mei, 4 juni, 9 juli, 20 augustus, 27 augustus. Telkens van 10 tot 12 uur.

Welkom zijn: boeken (geschiedenis, literatuur, kunst, kinderboeken, wetenschap reisboeken, culinair), muziek (platen, cd’s en video’s), brocante en antiek, kerst- en kantoorartikelen, planten, speelgoed, schilderijen, servies en keukenartikelen. Ook kleding is welkom .

De bazaar is op vrijdag 2 en zaterdag 3 september.

Beroepingswerk predikant ligt op schema

Het beroepingswerk voor een nieuwe predikant ligt op schema. Elf kandidaten hebben gesolliciteerd. De beroepingscommissie heeft vier van hen geselecteerd voor verder contact. Deze maand worden met hen gesprekken gevoerd. Verwacht wordt dat voor de zomer een kandidaat kan worden voorgesteld aan de kerkenraad.
Lees hier de documenten.
* profielschets nieuwe predikant;
* profielschets gemeente Maranathakerk;
* beleidsplan.

Even voorstellen: Hanne Glerum
‘Ik kreeg meteen een goed gevoel’

Een serie korte portretten van mensen die gekozen hebben voor de Maranathakerk.

Hanne Glerum: ‘Ik kom uit een dorp in de Alblasserwaard. Thuis gingen we als vanzelfsprekend naar de kerk, een gewone hervormde dorpskerk. Pas later hoorde ik dat het een gemeente was die bij de gereformeerde bond hoorde, de behoudende stroming van de protestantse kerk. Toen ik in Rotterdam ging studeren, heb ik nog wel een rondje gemaakt langs soortgelijke kerken, maar ik kon me er niet thuis voelen. Geleidelijk aan raakte de kerk uit mijn blikveld.
Ik ben voor mijn werk in Den Haag komen wonen. Ik ben leraar Nederlands op De Populier. Vier jaar geleden ben ik op een zondag bij de Maranathakerk naar binnen gestapt. Ik kreeg meteen een goed gevoel. Hier wil ik bijhoren, dacht ik. Ik had weer behoefte aan een plaats van bezinning. Ook voor mijn kinderen vind ik het belangrijk dat ze leren wat het christelijk geloof betekent. De kerk hoort gewoon bij het leven.
De kerkdiensten ervaar ik als prettig. Weinig dogmatisch, maar ook niet vrijzinnig; er kan veel en er moet niks. Wat ik zelf geloof weet ik ook niet altijd maar het past wel in het brede spectrum van alles wat we aangereikt krijgen.
Ook het gebouw spreekt me aan. Het biedt gelegenheid om stilte te beleven. Ik ervaar deze kerk bijna als een mystieke ruimte. Dat is een eigenschap die ik waardevol vind.’
(Gepubliceerd in Berichten, mei-juni 2022)

Even voorstellen: Arja Schiewold

‘In deze kerk word ik rustig’

Een serie korte portretten van mensen die gekozen hebben voor de Maranathakerk.

Arja Schiewold: ‘Ik ben geboren in Amsterdam, in een gewoon gereformeerd gezin. Mijn ouders kwamen uit Zeeland. Aan tafel lazen we uit de bijbel en op zondag gingen we naar de kerk.
Maar het geloof drong niet tot mijn hart door en gaandeweg heb ik de kerk uit het oog verloren. Toen ik later in Rijswijk kwam wonen, werd ik weer naar de kerk getrokken. Dat werd toevallig de hervormde Oude Kerk. En toen ik vijf jaar geleden naar Den Haag verhuisde, ben ik lid geworden van de Maranathakerk.
Ik hervond mijn geloof nadat ik in contact was gekomen met de zogeheten vriendenkring van Bruno Gröning, een Duitse man uit het begin van de twintigste eeuw. Hij noemde zich een “kleine dienaar van God, zijn helper”. Ik ben me toen gaan verdiepen in genezing van lichaam en ziel. De Bijbelse wonderverhalen kun je volgens mij meer dan louter symbolisch lezen. Waarom zou je niet in de almacht van God geloven? Ik geloof dat Zijn krachten doorwerken in de mens en zo genezing op alle terreinen kunnen bewerkstelligen. Goede krachten zijn volgens Gröning niet tegen te houden, en dat ervaar ik ook.
De verscheidenheid waarmee ik nu in het geloof sta, typeert mijn leven. Ik vind de Maranathakerk dankzij het lichte interieur een prettig gebouw. Ik kom er graag, omdat ik er rustig word. Ik luister graag naar muziek en steek af en toe een kaarsje op. Soms ga ik naar een lezing of een concert. Binnenkort ga ik nieuwe leden bezoeken. Het mooiste vind ik dat de kerk midden in de wereld staat.’
(Gepubliceerd in Berichten, april 2022.)

Even voorstellen: Lwowani Dixon-Fyle

‘Met een mooi gevoel weer naar huis’

Een serie korte portretten van mensen die gekozen hebben voor de Maranathakerk.

Lwowani Dixon-Fyle: ‘Ik ben geboren in Sierra Leone, in een gelovig gezin. Iedere zondag gingen we naar de kerk. We waren methodist. Opgegroeid ben ik in Genève, waar mijn vader bij de Verenigde Naties werkte. In 1995 ben ik voor de liefde naar Nederland gekomen. Ik studeer momenteel voor accountant.
Zo’n twintig jaar geleden kwam ik bij toeval voor het eerst in de Maranathakerk en ik ben hier gebleven. Ik heb daar drie redenen voor: de mooie muziek, de laagdrempelige diensten en de vriendelijke mensen die ik heb leren kennen. Als ik ’s zondags bij het koffie drinken om me heen kijk, zie ik één grote christelijke familie. Ik ga iedere keer met een mooi gevoel weer naar huis. De hele week kan ik daarop teren.
Zingen doe ik graag. Ik vond het fijn dat ik tijdens de coronapandemie ook enkele keren solo heb kunnen zingen, vanaf de orgelgalerij.
Ik vind de Maranathakerk een bijzondere kerk. God is hier aanwezig, zo ervaar ik dat.’
(Gepubliceerd in Berichten, maart 2022.)

Even voorstellen: John Ridky

‘God is overal, ook in de protestantse kerk’

Een serie korte portretten van mensen die gekozen hebben voor de Maranathakerk.

John Ridky: ‘Ik ben rooms-katholiek, en sinds mijn pensionering als chemisch analist in een ziekenhuis lid van de 3e Orde van de ongeschoeide Karmel. De dagelijkse gebeden doe ik thuis, met de teksten op mijn telefoon. Ik kom uit een gelovig gezin, mijn vader is uit Bohemen.
Ik doe veel vrijwilligerswerk. Ik heb dertig jaar in een kerkkoor gezongen. En ik ben al vijfentwintig jaar gastheer van de soos van Parnassia. De Maranathakerk heb ik ontdekt via de koffie-ochtenden op woensdag. De buurt kende ik al. Tot de aanleg van de Atlantikwall in de oorlog woonden we in de Nicolaïstraat. Ik heb deze kerk nog zien bouwen.
Op zondag ga ik afwisselend naar de r.k. kerk in de Parkstraat en naar de Maranathakerk. Hier zijn de diensten intiemer, soberder, minder pontificaal. Al mis ik wel de aanbidding van Maria, de moeder Gods. Maar de psalmen en andere liederen zing ik graag mee. Ik hou van die muziek. En wat een goede organist hebben we! Ik heb het hier erg naar mijn zin. Ach, God is overal, ook in de protestantse kerk.’
(Gepubliceerd in Berichten, februari 2022.)

Even voorstellen: Mariëtte Storm

‘Ik voel me hier steeds meer thuis’

 Een serie korte portretten van mensen die gekozen hebben voor de Maranathakerk.

Mariëtte Storm: ‘Ik ben altijd benieuwd wat ik op zondag te horen krijg. En, sterker nog, wat ik daarmee in de komende week kan doen. Verder is het meegenomen als ik bij de koffie leuke mensen leer kennen.
Ik ben al lang lid, maar een hele tijd is het er niet van gekomen om met regelmaat naar de kerk te gaan. Sinds een jaar probeer ik vaker te komen.
Ik kom oorspronkelijk uit Amsterdam en ben in Monster gaan wonen, een nogal zwaar dorp. Daarom ben ik verschillende kerken in de omgeving gaan bezoeken. Toen ik in de Maranathakerk kwam, wist ik: dit is het voor mij. Deze kerk maakt deel uit van de maatschappij. ‘Nu begint uw dienst in de wereld’, zei mijn Amsterdamse dominee altijd aan het eind. Zoiets proef ik hier ook.
En die prachtige muziek hier, zoals vanochtend een sonate voor cello en klavecimbel, daar geniet ik ook van. Soms neem ik een vriendin mee. Ja, ik begin me hier steeds meer thuis te voelen.’
(Gepubliceerd in Berichten, januari 2022.)

Kunstkaarten: Nieuwe stadsgezichten

Zoekt u een aardig presentje? Veertien professionele kunstenaars hebben in een wijde kring rond de Maranathakerk ‘nieuwe Haagse stadsgezichten’ geschilderd. Aanleiding was het zeventigjarig bestaan van de kerk. Een selectie van de schilderijen heeft haar weg gevonden in mapjes met vijftien fraaie kunstkaarten. Een origineel cadeau!
De mapjes zijn te koop: in de kerk en bij Kunstzaal van Heijningen aan het Noordeinde 150A. Prijs € 9,50. Of stuur een mail aan publiciteit@maranathakerkdenhaag.nl.
Voor een overzichtsartikel over het unieke kunstproject: klik hier.
Op de foto: Hans Versfeld, Internationale zone (olieverf op doek).

Maranathakerk in woord, muziek en beeld

1. Een nieuw begin in Den Haag, historie en architectuur, door Jan Goossensen. Prijs € 18,95.
2. Sprezzatura, cd met organist Bert van Stam. Prijs € 18.
3. Een lust voor het oog, door Botine Koopmans en Dick Valentijn (Monumentenzorg), over de mooiste Haagse kerken. Prijs € 39,95.
Deze publicaties zijn te bestellen via: publiciteit@maranathakerkdenhaag.nl

Koffieochtenden weer begonnen

* Trek in een ‘bakkie’? Elke woensdag is de Maranathakerk geopend voor de wekelijkse koffieochtend. De tuinzaal is open van 10 tot 12 uur. Elke eerste woensdag van de maand is er bovendien levende muziek. Toegang en koffie vrij.
* Wanneer de maandelijkse gemeentemaaltijden worden hervat, is nog niet bekend.

Meditatie: met rust het weekeinde in

Hervat: een uur meditatie op vrijdagavond.
Meditatie brengt rust in jezelf, het geeft niet alleen het lichaam maar ook het hoofd rust. In een reeks workshops gaan we verschillende meditatievormen verkennen waarbij aandacht wordt besteed aan het losmaken van het lichaam, het lichaamsgevoel en aan ontspanningstechnieken.
Tip: Trek loszittende kleding aan. We beginnen om 19.45 uur.
Opgeven: bij Cécile de Munnik, (070) 360 14 67 (na 19.00 uur). Of mail: maranathameditatie@gmail.com.
Toegang: per keer € 2 , m.u.v. in de weken van advent en de veertigdagentijd.
Deze avonden zijn bestemd voor een breed publiek. Doe mee!

Cultureel en levensbeschouwelijk programma

Het culturele en levensbeschouwelijke programma van de Maranathakerk (themabijeenkomsten, lezingen, concerten op zondagmiddag) wordt eind maart/begin april hervat. Aan het programma wordt gewerkt. Voor details: zie de Agenda.

Tip: De Maranathakerk heeft een Nieuwsbrief per e-mail. Wilt u periodiek op de hoogte gebracht worden van onze activiteiten? Stuur een mail naar Nieuwsbrief@maranathakerkdenhaag.nl

Nieuw in Den Haag en zoek je een kerk?

Nieuw in Den Haag en op zoek naar een inspirerende kerk waar u gemakkelijk anderen kunt ontmoeten? Dan is de Maranathakerk wellicht de plek die u zoekt. Een protestantse kerk die stevig geworteld is in de christelijke spiritualiteit en die van daar uit moderne levensvragen met open blik tegemoet treedt. Laat u verrassen en ontdek ook de sfeer van het charmante, unieke gebouw. Advies: kom eens langs op zondagochtend of bezoek een van de vele activiteiten.