maranathakerk-denhaag-buurtkerk

predikanten-pastoraat maranathakerk den haag

Ontmoet de predikanten en de kerkelijk werker ouderenpastoraat

Eredienst op zondag

Op zondag 31 juli is er een dienst van de Schrift. Voorganger is ds. IJjo Akkerman, tot zijn emeritaat predikant van  de Maranathakerk. Organist is Simon Groenveld. Voor kinderen is er een ‘nevendienst’.
De dienst duurt van 10.30 tot 11.30 uur.
Aansluitend is er koffie/thee in de gemeentezaal.

De kerkdienst is, direct en ook achteraf, te beluisteren via www.kerkomroep.nl.

Regenboogvlag als teken van verbondenheid

Aan de vlaggemast voor de Maranathakerk wappert de komende dagen een regenboogvlag. Het is een teken van verbondenheid met de internationale homobeweging. De komende weken worden overal ter wereld manifestaties en feesten gehouden om de emancipatie van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen te vieren.

Internationregenboogvlagale ontwikkelingen, zoals de recente moordaanslag in Orlando (VS), en problemen rond de opvang van gevluchte homoseksuelen in Nederlandse asielzoekerscentra, maken duidelijk dat gelijke rechten steeds opnieuw bevochten moeten worden. Wat tot voor kort vanzelfsprekend leek, moet – helaas – soms opnieuw onder woorden worden gebracht. Ook in religieuze gemeenschappen.

Gelukkig heeft de Haagse Gemeenschap van Kerken zich onlangs ondubbelzinnig aan de kant van de homo-emancipatie gesteld. In een verklaring naar aanleiding van de schietpartij in Orlando stelt de HGK: ‘Vanuit ons geloof dat ieder mens door God geschapen is en daardoor zijn liefde kan weerspiegelen, ervaren we deze roeping. Dat de diversiteit het menselijke begrip soms te boven gaat, dienen we te accepteren vanuit de evangelische boodschap.’

De Maranathakerk onderschrijft de verklaring van de HGK van harte. Iedereen, ongeacht voorkeur of geaardheid, is welkom. Al in de vroege jaren tachtig, toen in Nederland een christelijke homobeweging zich manifesteerde, is uitgesproken dat de Maranathakerk een geloofsgemeenschap wil zijn waar iedereen zich thuis kan voelen. Het is verheugend te merken dat anno 2016 steeds meer kerken, ook in Den Haag, zich openlijk afficheren als ‘veilige’ kerken voor homo’s en lesbiennes. Als plaatselijke protestantse kerk volgt de Maranathakerk het landelijke beleid van de Protestantse Kerk in Nederland.

Op zondag 24 juli stond de kerkdienst voor een deel in het teken van dit onderwerp. Lees hier de preek van ds. Erika van Gemerden.

Te koop: schilderijen van Bernie Autsema

De Maranathakerk heeft voor haar bazaar een bijzondere schenking van een zestigtal schilderijen ontvBernie Autsema P1070119angen van Gymnasium Haganum, Den Haag. De school kreeg deze schilderijen van een oud-leerling. Het betreft werk van mevrouw Bernie Autsema, een begaafd kunstenares met opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunsten.

Bernie Autsema heeft zich als kunstenares met name gericht op portretten en de dansende mens, en die in al zijn sierlijkheid, kwetsbaarheid en beproefdheid weergegeven. Zij heeft diverse exposities van haar werk gehad; de laatste in samenwerking met het Nederlands Dans Theater bij een prominente galerie in het Noordeinde. Haar werk kent aansprekende heldere kleuren en is overwegend figuratief. Een deel van haar schilderijen is in bezit gekomen van het Nederlandse Dans Theater; een ander deel dus via Haganum bij de Maranathakerk. Het is de wens van mevrouw Autsema, die op leeftijd is, dat haar werk in handen komt van geïnteresseerde liefhebbers, met de opbrengst voor een goed doel.Bernie Autsema P1070115
De Maranathakerk heeft deze schenking in dank aanvaard. Om deze zo effectief mogelijk te verkopen vindt een voorverkoop plaats voor belangstellenden in de Haagse regio. Een selectie van acht schilderijen is thans tentoongesteld in de kerk.

Via een tweetal voorverkopen zal een grotere selectie van ca. 25 schilderijen aan geïnteresseerden worden getoond op de vrijdagmiddagen 8 juli en 12 augustus van 17-19 uur. Verdere verkoop vindt plaats tijdens de bazaar op 2 en 3 september. Deze moderne schilderijen zijn tegen zeer redelijke prijzen te koop en zullen met hun kleurenexpressie stellig bijdragen aan beleving van schoonheid en levensvreugde. Een suggestie: indien u zelf geen ruimte hebt, leent het werk zich wellicht als cadeau.

Voor verdere inlichtingen kunt u zich wenden tot Maarten van der Schaft, tel. (070) 323 49 47,

© Copyright - Maranathakerk Den Haag - site door WB