Cultureel en levenbeschouwelijk programma

De Maranathakerk heeft ‘cultuuroverdracht’ hoog in het vaandel staan. Ze biedt een breed programma op cultureel en levensbeschouwelijk gebied. Er zijn het hele jaar door thematische avonden en -middagen, waarop gastsprekers belangwekkende actuele onderwerpen in perspectief zetten. Verder zijn er maandelijks op de late zondagmiddag laagdrempelige concerten van hoog niveau. Klikt u hier voor het voorjaarsprogramma 2017. Het programma voor het najaar is in voorbereiding.

Gesprek op woensdagmiddag

Behalve in de zomermaanden is er elke tweede woensdag van de maand een informele middagbijeenkomst met een gastspreker, onder het genot van een kopje thee of koffie.  De onderwerpen zijn gevarieerd. Dit voorjaar kwamen onder andere aan de orde:
* Hoe de Nederlandse identiteit ontstond tijdens de Tachtigjarige Oorlog; een college op de middag van de Kamerverkiezingen door professor Simon Groenveld (15 maart);
* Bloeiend christendom in China, door dr. Bas Plaisier, oud-secretaris van de Nederlandse Hervormde Kerk en de Protestantse Kerk in Nederland, tevens ervaringsdeskundige in China (17 mei);
De bijeenkomsten zijn van 14.30 tot 16.30 uur. De toegang is gratis. Voor de koffie wordt na afloop een vrijwillige bijdrage gevraagd.
Lees het volledige programma voorjaar 2017: klik hier. Het programma voor het najaar is in voorbereiding.

Kringen & gespreksgroepen

Geloof in God kan een vertrouwen en steun geven in het leven. Desondanks komen we in het leven ook onherroepelijk voor uitdagingen te staan. Het kan prettig zijn met elkaar van gedachten te wisselen en zienswijzen te exploreren hoe het geloof kan helpen. Dat niet alleen; het gaat er ook om hoe wij elkaar kunnen helpen. Voor al die zaken zijn er regelmatig gespreksgroepen. Er zijn ook kringen en activiteiten met minder of geen uitgesproken godsdienstige inhoud, die primair gericht zijn op uitwisseling van ervaringen en ideeën, of die gewoon gezellig zijn.

De pastores van Maranathakerk en Bergkerk organiseren een grote variatie aan activiteiten, ruwweg onderverdeeld in de categorieën ontmoeting, beleving, verdieping en zorg voor elkaar. Dit uitgebreide activiteitenprogramma wordt per seizoen georganiseerd (voorjaar en najaar).
Lees verder het volledige activiteitenprogramma Den Haag-West voorjaar 2017: klik hier. Het programma voor het najaar is in voorbereiding.

Jeugdwerk

Voor al het jeugdwerk: zie jeugdwerkdenhaagwest.nl
E-mail: info@jeugdwerkdenhaagwest.nl (Nelleke van Kooij)

In de erediensten op zondagochtend zijn kinderen van harte welkom. Voor hen wordt een speciale ‘nevendienst’ gehouden.

Rondje 30 – 40

Voor de leeftijdscategorie van ± 30-45 jaar is de groep Rondje 30 – 40 actief. Uitgangspunt  is de interesse in het christelijk geloof en bijbelse onderwerpen. Specifiek lidmaatschap van de (Maranatha-)kerk is niet nodig.

We komen gemiddeld één keer per maand bijeen in de Maranathakerk, meestal op de 2e zondagavond van de maand. Daarnaast bezoeken we soms een tentoonstelling of gaan gezellig met elkaar uit eten.

Wie interesse heeft en ongeveer tussen de 30 en 45 jaar oud is, is van harte welkom aan te schuiven.

Informatie bij Kordula van Dijk.

E-mail: Kordula_van_dijk@hotmail.com

© Copyright - Maranathakerk Den Haag - site door WB